Scroll To Top

Noord West Veluwe

Sinds 1966 organiseert deze stichting vakantieweken voor lichamelijk 
gehandicapten en minder vitale ouderen. Sinds 1984 zijn we een 
zelfstandige stichting die nauw samenwerkt met de diaconieën van 
de Noord West Veluwe, uitgaande van Christelijk Gereformeerde, 
Hervormde en Gereformeerde Kerken.

Onze grondslag is de Bijbel. Gods Woord is het Richtsnoer in ons leven en de leidraad bij het denken en doen van de stichting.

Onze doelstelling is: Vakantieweken bieden aan lichamelijk gehandicapte of minder vitale gasten. Vriendschap, ontspanning, zorg en pastoraat zijn de draden die ons in deze weken met elkaar verbinden.

Nieuw Hydepark / IJsselvliedt

NieuwHydepark5.jpg