Interkerkelijke stichting recreatie
lichamelijk gehandicapten
Noord-West Veluwe

 
 
   


Sinds 1966 organiseert deze stichting vakantieweken voor lichamelijk
gehandicapten en minder vitale ouderen. Sinds 1984 zijn we een
zelfstandige stichting die nauw samenwerkt met de diaconieën van
de Noord West Veluwe, uitgaande van Christelijk Gereformeerde,
Hervormde en Gereformeerde Kerken.

Onze grondslag is de Bijbel.
Gods Woord is het Richtsnoer in ons leven en de leidraad bij het
denken en doen van de stichting.

Onze doelstelling is:
Vakantieweken bieden aan lichamelijk gehandicapte of minder vitale gasten. Vriendschap, ontspanning, zorg en pastoraat zijn de draden die ons in deze weken met elkaar verbinden.


Op deze website leest u meer over onze vakantieweken.
Wilt u meer weten?
Bel of mail ons.
E-mail:info@nw-veluwe.nl

Vakantie 2005
Vakantie 2005
Vakantie 2005